Wettelijke informatie

Wettelijke informatie de website www.ecoburotic.be is een website van de onderneming Ecoburotic.

SA Ecoburotic, Capital social 100 000,00 €, Siege social : 126A Chaussée d'Asse - 7850 Enghien

 N° TVA Intracommunautaire : BE0892.898.262. 

Publicatiedirecteur : Rodolphe FOURNIER, Benoit LEPERE

Hoster : OVH, 2 rue Kellermann, Roubaix tel 09 72 10 10 07.

tel:+33972101007


Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of tekortkomingen bevatten. Als u merkt dat er sprake is van een tekortkoming, een fout of wat een storing lijkt te zijn, gelieve dit per e-mail te willen melden, waarbij het probleem zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven (pagina die voor problemen zorgt, activerende actie, type computer en gebruikte browser) , ...).

Alle gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruik. Bijgevolg kan Ecoburotic niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. De foto’s zijn niet contractueel. De hyperlinks die worden ingesteld in het kader van deze website naar andere bronnen op internet kunnen de verantwoordelijkheid van Ecoburotic niet teweegbrengen.


Cookies

Voor statistische een weergavedoeleinden maakt de site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie vast te leggen. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder cookies te aanvaarden.

Déclaration CNIL Le traitement des informations nominatives relatives aux visiteurs a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro 1241196.


Intellectueel eigendom en portretrechten

Toegang tot en het surfen op de website vormt de onvoorwaardelijke aanvaarding door de bezoeker van de volgende bepalingen:

De website is het exclusieve eigendom van Ecoburotic, de enige die bevoegd is om de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten verbonden aan deze site te gebruiken en te exploiteren, in het bijzonder handelsmerken, tekeningen en modellen van auteurs- en beeldrechten, als oorsprong of door de werking van de uitdrukkelijke machtiging, octrooi en elk recht van intellectueel eigendom.

Het gebruik van de gehele of een gedeelte van de site, meer bepaald het downloaden, reproductie, overdracht of weergave voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik voor een niet-commercieel doel, is ten strengste verboden.


Verkoop aan wederverkopers

Ecoburotic behoudt zich het recht voor om de verkoop van computerapparatuur aan professionele wederverkopers te weigeren. 

100 000
klanten KMO's
150 hardware-experts
tot uw dienst
De geschikte materiaal aan de beste prijs
Technische
ondersteuning